لازم به ذکر است مقالاتی که تایید شده نهایی(آماده به انتشار) می باشند، چنانچه سردبیر عدم صلاحیت چاپ مقاله ای را اعلام نمایید طبق مصوبه هیأت تحریریه، مقاله از جریان کار خارج می گردد.
تبیین تبلور قدرت در زمین شهری (نمونه موردی: باغستان های شهر قزوین

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 55-70

10.22034/jsc.2021.285378.1468

هومن باباپور؛ زهره داود پور؛ مریم معینی فر


شناسایی و تحلیل پیشران‌های کلیدی مؤثر بر اسکان غیررسمی در شهر بجنورد

دوره 5، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 57-74

10.22034/jsc.2021.281532.1456

محمودرضا ایمان پور؛ علی شمس الدینی؛ رحیم سرور


ارزیابی زیست پذیری در بافت‌های فرسوده شهری مطالعه موردی: منطقه یک شهر قزوین

دوره 2، شماره 3، آبان 1398، صفحه 59-78

10.22034/jsc.2019.195007.1072

مرضیه طالشی انبوهی؛ اسماعیل آقائی زاده؛ مریم جعفری مهرآبادی


تحلیل شاخص‌های فقر شهری در سکونتگاه‌های غیررسمی مطالعه موردی منطقه 14 شهر اصفهان

دوره 5، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 57-74

10.22034/jsc.2021.239143.1278

مهرداد محلوجی؛ احمد خادم الحسینی؛ حمید صابری؛ صفر قائد رحمتی


ارزیابی وضعیت مؤلفه‌های مدیریت دانش در شهرداری‌های شهر یزد

دوره 3، شماره 3، آبان 1399، صفحه 67-85

10.22034/jsc.2020.225987.1224

محمد رضا رضایی؛ سمیه احمدی نژاد؛ محمدحسین سرایی؛ داود عندلیب اردکانی