اهداف و چشم انداز

با بروز ضایعات زیست‌محیطی و کاهش سطح عمومی زندگی مردم به ویژه در جوامع شهری طی یکی دو دهه گذشته، رویکرد پایداری شهری به‌عنوان موضوع روز دهه آخر قرن بیستم از سوی سازمان ملل متحد مطرح شد و به‌عنوان دستور کار قرن بیست و یکم در سطوح بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای و محلی تعیین گردید به‌عبارت‌دیگر با توسعه شهرها و مطرح‌شدن توسعه پایدار و توجه به اصل پایداری در برنامه‌های توسعه به‌عنوان هدفی کلی مورد تأکید قرار گرفت بنابراین هرگونه تمهیدات پایداری جهان در گرو پایداری شهری است. بدون تردید پایداری شهری یکی از جدی­ترین موضوعات و دغدغه ­های بسیاری از کلان شهرهای دنیا است. الگوی شهرنشینی در چهار دهه آتی تاثیر بسزایی بر پایداری و زیست پذیری در شهرهای جهان خواهد داشت که در این میان نقش شهرهای کشورهای درحال توسعه در این پایداری بسیار تعیین کننده خواهد بود.

هدف اصلی از انتشار فصلنامۀ حاضر، در واقع پاسخی است به این دغدغه، که ارائه و بررسی مسائل، مشکلات، پرسش ­ها و چالش های مهم نظری و علمی مطرح در عرصه های جغرافیا و ارتباط متعادل و پایدار انسان و محیط و توسعه توان ­های شهری، برنامه ریزی شهری، پایداری شهری؛ در جهان پویا و در تحول پرشتاب امروزی، و فعالیّت و تأمل پژوهشگرانه به منظور پاسخ یابی برای آن­ها، در چهارچوب کار ویژۀ یک نشریۀ تخصصی، علمی و پژوهشی انسجام یابد و از سامان خاص برخوردار شود.

فصلنامه شهر پایدار  تنها نشریه علمی پژوهشی و تخصصی در حوزه پایداری و توسعه پایدار شهری در کشور است که در نشریات دیگر کمتر به این موضوعات پرداخته شده است و می ­تواند زمینه ارائه دستاوردها و تحقیقات علمی کشور پیشگام باشد. این فصلنامه به زبان فارسی چکیده مبسوط به زبان لاتین منتشر می شود که در زمینه مطالعات شهری در حوزه رویکردهای بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای به مفاهیم و تحقیقات ارزشمند پژوهشی  می پردازد که از سال 1397 با حمایت انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران منتشر شده است. نشریه شهر پایدار  در راستای معرفی دستاوردهای محققان ایرانی به جامعه علمی جهانی در حوزه شهری، سعی دارد تا ضمن نمایه کردن خلاصه تفصیلی (خلاصه تمام نما) مقالات به زبان انگلیسی و ثبت آنها در پایگاه­ های استنادی معتبر جهان، بتواند در آینده‌ای نزدیک با بین المللی کردن هیئت تحریریه و داوران در چاپ دستاوردهای محققان غیر ایرانی به زبان انگلیسی نیز همت گمارد.