دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

لازم به ذکر است مقالاتی که تایید شده نهایی(آماده به انتشار) می باشند، چنانچه سردبیر عدم صلاحیت چاپ مقاله ای را اعلام نمایید طبق مصوبه هیأت تحریریه، مقاله از جریان کار خارج می گردد.

علمی - پژوهشی

بازآفرینی بافتهای فرسوده حاشیه رودخانه شهری ( نمونه موردی: بافت فرسوده حاشیه رودخانه آبشوران شهر کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1401

10.22034/jsc.2021.261173.1376

قاسم مطلبی؛ آزیتا بلالی اسکویی؛ یاسر شهبازی؛ محمدرضا فرحناکی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

تحلیلی بر چالش‌های توسعه محلی مبتنی بر بازآفرینی اقتصاد پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401

10.22034/jsc.2021.311842.1560

زهره تاجیک؛ سید موسی پورموسوی؛ رحیم سرور


ارزیابی عوامل مؤثر بر حس تعلق به مکان با رویکرد شهر شاد (نمونه موردی: کلانشهر ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1402

10.22034/jsc.2023.375310.1672

سمیه زین العابدین زاده؛ بختیار عزت پناه؛ کریم حسین زاده دلیر