اخبار و اعلانات

فراخوان ارسال مقاله شماره ویژه کووید 19:

  با شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر جامعه و به خصوص مسائل شهری در ایران فصلنامه فصلنامه شهر پایدار در چارچوب مسئولیت علمی، اخلاقی، اجتماعی و انسانی و نیز در راستای نگاه موشکافانه، حل مسئله ای و کاربردی به موضوعات جدید شهری در ایران، در نظر دارد یکی از شماره آتی خود را با موضوع "بحران کرونا و تاثیر ان بر مسائل شهری" اختصاص دهد. با توجه به اهمیت و اولویت این موضوع از همه دانشگاهیان و پژوهشگران کشور دعوت می شود مقاله های علمی-پژوهشی خود را با رعایت استانداردهای پژوهشی به  سامانه مجله ارسال نمایید. در همین راستا مقاله های دریافتی در اولویت ...

مطالعه بیشتر

ویراستار لاتین مجله

با توجه به لزوم تدوین چکیده به زبان انگلیسی برای مقالات این مجله، سرکار خانم پریسا بیکی به عنوان ویراستار انگلیسی مورد قبول مجله معرفی می گردد. چکیده کوتاه جهت ویراستاری به ایشان ارسال می گردد، در صورتی که این موارد نیاز به اصلاح و تغییر 50 درصد یا بیش از آن داشته باشد هزینه ویراستاری  به عهده نویسنده خواهد بود در غیر این صورت برای ویراستاری معمول هزینه ای از نویسندگان دریافت نمی شود و برعهده مجله است.

مطالعه بیشتر