دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

لازم به ذکر است مقالاتی که تایید شده نهایی(آماده به انتشار) می باشند، چنانچه سردبیر عدم صلاحیت چاپ مقاله ای را اعلام نمایید طبق مصوبه هیأت تحریریه، مقاله از جریان کار خارج می گردد.

مقاله مستخرج از رساله دکتری

تحلیل فضایی تحقق اندیشه حق به شهر در شهرهای کوچک (مورد پژوهی: ‌شهرهای غرب استان مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.22034/jsc.2023.375853.1671

رضا سلطان ملکی؛ مسعود الهی؛ زهره داودپور


علمی - پژوهشی

شناسایی ظرفیت‌های توسعه میان‌افزا در جهت دستیابی به رشد هوشمند شهری (نمونه موردی: منطقه یک شهر یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.22034/jsc.2021.187338.1018

کرامت اله زیاری؛ حسین فرهادی خواه؛ محمود آروین


مقاله مستخرج از رساله دکتری

امکان‌سنجی مسیرهای دوچرخه‌سواری و تأثیر آن بر ایجاد شهر دوستدار دوچرخه (مورد مطالعه: جاده سلامت در شهر یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.22034/jsc.2022.328466.1595

محمد حسین سرایی؛ شهاب الدین حج فروش


تحلیل نقش قوانین و مقرات درتولید فضای شهریِ دوره معاصر با تاکید بر شهر زنجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1402

10.22034/jsc.2023.369221.1665

زهره داوودپور؛ حمیدرضا حمیدی؛ شادی پاکزاد


علمی - پژوهشی

تحلیل ساختاری ابعاد برنامه ریزی شهری درمانگر استرس در شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1402

10.22034/jsc.2023.345489.1631

خاطره مغانی رحیمی؛ مصطفی بهزادفر؛ سمانه جلیلی صدر آباد


مقاله مستخرج از رساله دکتری

شناسایی عوامل پیشران در آینده پژوهی نظام برنامه ریزی مسکن ایران مطالعه موردی: شهرتهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1402

10.22034/jsc.2023.403067.1713

سروش لطفی بزازان؛ حمیدرضا صارمی؛ آرش بغدادی


اثرات شبکه ریلی بر سازمان فضایی جمعیت در منطقه کلانشهری تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1402

10.22034/jsc.2023.377360.1673

کرامت اله زیاری؛ سید عباس رجائی؛ احمد پوراحمد؛ حسین منصوریان؛ محمود عدالتی رنجبر


علمی - پژوهشی

سنجش اثرات زیست‌محیطی پیاده‌راه‌های شهری با روش ماتریس ارزیابی سریع اثرات (نمونه مطالعاتی: پیاده‌راه سلامت شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1402

10.22034/jsc.2023.370294.1667

سیده فاطمه حسینی؛ مهسا شعله؛ علیرضا صادقی؛ زهرا مکتبی فرد


سنجش خدمات اکوسیستمی کلان‌شهر تهران و تحلیل میزان حساسیت آن‌ها به محرک‌های اقلیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1402

10.22034/jsc.2024.415781.1737

علی اکبر شمسی پور؛ سلیمه صادقی؛ فائزه شجاع؛ معصومه مقبل


بررسی ابعاد و طبقه‌بندی شاخص‌های تاب‌آوری محلات شهری در برابر سیلاب (مطالعه ی موردی؛ محلات سیاحی و عین دو شهر اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.22034/jsc.2024.388939.1689

مجید گودرزی؛ زهرا سلطانی؛ افسانه علی بخشی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

واکاوی عوامل و پیشران‌های اثرگذار بر توسعه پایدار مناطق شهری قزوین با رویکرد آینده‌نگاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.22034/jsc.2024.418341.1742

صبا جهانگیر؛ ابوالفضل خلیلی؛ علی شمس الدینی