لازم به ذکر است مقالاتی که تایید شده نهایی(آماده به انتشار) می باشند، چنانچه سردبیر عدم صلاحیت چاپ مقاله ای را اعلام نمایید طبق مصوبه هیأت تحریریه، مقاله از جریان کار خارج می گردد.
تبیین معیارهای سنجش امنیت شهری در مکتب متعالیه اسلام

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 17-30

10.22034/jsc.2021.275948.1428

امیر حسین الهامی؛ کاظم برهانی؛ محمد امین پورطاهری


تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر شهر شاد از نگاه شهروندان مطالعه موردی: شهر یزد

دوره 2، شماره 3، آبان 1398، صفحه 19-39

10.22034/jsc.2019.189162.1038

پریوش اورکی؛ محمد رضا رضایی؛ محمد مبارکی؛ سعیدرضا اکبریان رونیزی


تحلیل تاب‌آوری اجتماعی بر اساس شاخص‌های سرمایه اجتماعی در شهر تهران

دوره 3، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 19-39

10.22034/jsc.2020.218514.1192

علی حسینی؛ هاجر یدالله نیا؛ منصوره محمدی؛ سعید شکاری


ویژگی‌ها و عناصر فضاهای باز شهری به‌منظور جلب اعتماد مطالعه موردی: محله یوسف‌آباد شهر تهران

دوره 5، شماره 3، آبان 1401، صفحه 37-21

10.22034/jsc.2021.255162.1341

حسنی السادات شمس دولت آبادی؛ کیانا اعتمادی؛ طاها ربانی؛ مائده پورفتح اله


ارزیابی نقش ساختار شهر کودک در تحقق‌ پذیری توسعه محلات مطالعه موردی: محلات شهر یزد

دوره 2، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 31-45

10.22034/jsc.2020.195824.1077

مریم احمدی؛ حسین صرامی؛ حسنعلی غیور؛ واچیک هایراپطیان


تبیین کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر مطالعه موردی: شهر قاین

دوره 3، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 31-45

10.22034/jsc.2020.195619.1074

مهدی مودودی ارخودی؛ زهرا محمدی


ارزیابی کیفی مکان گزینی مراکز درمانی مطالعه موردی: درمانگاه‌های شهر بم

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 33-49

10.22034/jsc.2020.220207.1197

حمید رضا رخشانی نسب؛ سید علی حسینی؛ محمد کوشائی