کلیدواژه‌ها = شهر اصفهان
آینده نگاری مسئله‌ی آب در شهر اصفهان

دوره 5، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 53-71

10.22034/jsc.2021.236478.1265

محسن طاهری دمنه؛ معصومه کاظمی؛ خسرو صفری غریبوند


سنجش سرزندگی و حیات شبانه میدان نقش‌جهان اصفهان با تأکید بر امنیت پایدار شهری

دوره 2، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 87-106

10.22034/jsc.2019.187838.1023

حسین غضنفرپور؛ مرضیه صداقت کیش؛ مجتبی سلیمانی دامنه؛ مرضیه افضلی ننیز