کلیدواژه‌ها = محلات شهری
بررسی عوامل موثر بر امنیت زنان در بافت فرسوده محله طرشت

دوره 2، شماره 3، آبان 1398، صفحه 1-17

10.22034/jsc.2019.190513.1044

پریسا بیکی؛ آزیتا رجبی؛ ژیلا سجادی


سنجش و ارزیابی زیست پذیری محلات شهری مطالعه موردی: منطقه 15 کلان‌شهر تهران

دوره 2، شماره 3، آبان 1398، صفحه 41-58

10.22034/jsc.2019.195019.1073

زهرا سالاری مقدم؛ کرامت اله زیاری؛ حسین حاتمی نژاد


بررسی تأثیر فرم شهر بر میزان مصرف انرژی در بخش مسکونی مطالعه موردی: شهر همدان

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 109-122

10.22034/jsc.2019.92853

صدیقه لطفی؛ عامر نیک پور؛ محمد سلیمانی