نویسنده = حسین غضنفرپور
تحلیل پراکنده رویی شهرسیرجان ورشدآینده آن با استفاده از داده های سنجش از دور

دوره 5، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 21-36

10.22034/jsc.2021.294254.1507

حسین غضنفرپور؛ محسن پورخسروانی؛ سارا بشتام


سنجش سرزندگی و حیات شبانه میدان نقش‌جهان اصفهان با تأکید بر امنیت پایدار شهری

دوره 2، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 87-106

10.22034/jsc.2019.187838.1023

حسین غضنفرپور؛ مرضیه صداقت کیش؛ مجتبی سلیمانی دامنه؛ مرضیه افضلی ننیز