لازم به ذکر است مقالاتی که تایید شده نهایی(آماده به انتشار) می باشند، چنانچه سردبیر عدم صلاحیت چاپ مقاله ای را اعلام نمایید طبق مصوبه هیأت تحریریه، مقاله از جریان کار خارج می گردد.
ارزیابی حکمروایی خوب در پایداری محله‌های شهری پیرانشهر

دوره 1، شماره 3، آبان 1397، صفحه 109-128

10.22034/jsc.2018.89876

ابراهیم شریف زاده اقدم؛ عبدالله شیخی؛ محمد اجزاء شکوهی


بررسی تأثیر فرم شهر بر میزان مصرف انرژی در بخش مسکونی مطالعه موردی: شهر همدان

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 109-122

10.22034/jsc.2019.92853

صدیقه لطفی؛ عامر نیک پور؛ محمد سلیمانی


ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر میزان شادی شهروندان در فضاهای عمومی شهر تبریز

دوره 3، شماره 3، آبان 1399، صفحه 115-132

10.22034/jsc.2020.235573.1260

سئودا محمدی دلبند؛ آرش ثقفی اصل؛ داریوش ستارزاده؛ مهسا فرامرزی اصل


تبیین الگوی مطلوب شهر خلاق برای کلان‌شهر تهران

دوره 1، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 123-137

10.22034/jsc.2019.91946

سعید زنگنه شهرکی؛ باقر فتوحی مهربانی


تدوین شاخص های مؤثر شهر هوشمند در توسعۀ میان‏افزای منطقۀ 8 تبریز

دوره 5، شماره 3، آبان 1401

10.22034/jsc.2022.202613.1133

آرزو شفاعتی؛ رضا ولی زاده؛ اکبر رحیمی؛ علی پناهی


تحلیل عوامل موثر بر رفتار شهروندی زیست محیطی ساکنان شهر اردبیل

دوره 5، شماره 3، آبان 1401

10.22034/jsc.2021.255710.1345

بهرام ایمانی؛ سلمان فیضی؛ محمد یاپنگ غراوی


ارزیابی آسیب‌پذیری کالبدی شهر بجنورد در مقابل زلزله با رویکرد توسعه پایدار شهری

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 149-163

10.22034/jsc.2020.249936.1318

علی غلامزاده دوآب؛ سعید کامیابی؛ زینب کرکه آبادی


تحلیلی بر تاثیرات متقابل الگوهای پیکره بندی فضا و هسته های شهری در کلانشهر تهران

دوره 5، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 1-19

10.22034/jsc.2022.226121.1227

حسن آهار؛ احمد زنگانه؛ علی خاکساری؛ تاج الدین کرمی


تحلیل بازآفرینی شهری با تأکید بر بعد کالبدی مطالعه موردی: شهر بجنورد

دوره 3، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 93-104

10.22034/jsc.2020.223060.1220

میثم ارزمانی؛ مهدی وطن پرست؛ محمد معتمدی


ارزیابی موانع مشارکت بخش خصوصی در توسعه و عمران شهری مطالعه موردی: شهر شیراز

دوره 2، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 115-128

10.22034/jsc.2020.210973.1162

احمدرضا نقیب زاده؛ علی شمس الدینی؛ علی سلطانی


تبیین دل‌بستگی به مکان در فضاهای سبز شهری مطالعه مورد: فضاهای سبز شهر رفسنجان

دوره 4، شماره 3، آبان 1400، صفحه 115-130

10.22034/jsc.2021.280204.1444

,وحیده نوری اکبرآبادی؛ افسون مهدوی؛ فاطمه محمد نیا قرائی