نویسنده = نرمین رازی مفتخر
سنجش ارتباط میان شاخص‌های فرهنگی تأثیرگذار بر منظر شهری پایدار ارومیه

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 19-37

10.22034/jsc.2021.283676.1460

نرمین رازی مفتخر؛ اکبر عبدالله زاده طزف؛ آرش ثقفی اصل؛ داریوش ستارزاده