نویسنده = مهسا شعله
سنجش اثرات زیست‌محیطی پیاده‌راه‌های شهری با روش ماتریس ارزیابی سریع اثرات (نمونه مطالعاتی: پیاده‌راه سلامت شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1402

10.22034/jsc.2023.370294.1667

سیده فاطمه حسینی؛ مهسا شعله؛ علیرضا صادقی؛ زهرا مکتبی فرد