کلیدواژه‌ها = فضای عمومی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل و تبیین امر روزمره در فضاهای عمومی شهری مطالعه موردی: فضای کافه‌های شهر دزفول

دوره 3، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 103-114

10.22034/jsc.2020.245671.1306

محسن قلاوند؛ عادل عبدالهی؛ محمد سلطانی فر؛ منصور شریفی


2. تبیین عوامل مؤثر بر سرزندگی فضای عمومی مطالعه موردی: چهارراه ولیعصر شهر تهران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 105-123

10.22034/jsc.2020.234241.1252

مهدی سعیدی؛ رضا خیرالدین؛ مصطفی بهزادفر


3. بررسی نقش پیاده راه‌ها در سرزندگی فضاهای عمومی مطالعه موردی: پیاده راه حرم شهرری

دوره 2، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-15

10.22034/jsc.2020.189423.1040

حبیب اله فصیحی؛ طاهر پریزادی؛ تاج الدین کرمی