کلیدواژه‌ها = خدمات بهداشتی - درمانی
تحلیل توزیع فضایی مراکز خدمات بهداشتی درمانی مطالعه موردی: شهر اراک

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 89-109

10.22034/jsc.2021.250675.1324

نگین سرایدار؛ نوید سعیدی رضوانی؛ کرامت اله زیاری