کلیدواژه‌ها = حکمروایی خوب شهری
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل ظرفیت نهادی مدیریت محلی جهت حکمروایی خوب زمین شهری در ایران

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 15-31

10.22034/jsc.2021.270240.1403

ابوالفضل مشکینی؛ سپیده پذیرا؛ صفر قائد رحمتی


2. آسیب‌شناسی موانع تحقق حکمروایی خوب شهری در شهرهای میانی مطالعه موردی: شهر نیشابور

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 43-57

10.22034/jsc.2021.251270.1326

محمدعلی طالبی؛ محمدتقی رهنمایی؛ ریباز قربانی نژاد