کلیدواژه‌ها = ارزیابی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی حکمروایی خوب در پایداری محله‌های شهری پیرانشهر

دوره 1، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 109-128

ابراهیم شریف زاده اقدم؛ عبدالله شیخی؛ محمد اجزاء شکوهی


2. سنجش و ارزیابی میزان زیست پذیری سکونتگاه‌های شهری مناطق مرزی مطالعه موردی: تربت‌جام

دوره 1، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 31-46

مهدی زنگنه؛ عاطفه خاوری؛ طیبه بنی اسد


4. بررسی و ارزیابی اصول و معیارهای تاب‌آوری در پایداری باغات شهری مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری تهران

دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 107-128

شهربانو گلچوبی دیوا؛ اسماعیل صالحی؛ سعید کریمی


شماره‌های پیشین نشریه