کلیدواژه‌ها = شهر مراغه
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی بر جایگاه مؤلفه‌های برند شهری مطالعه موردی: شهر مراغه

دوره 3، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 63-76

10.22034/jsc.2020.202425.1127

منیژه لاله پور؛ پروانه امیرحسینی


2. تحلیل اثرات رشد پراکنده رویی شهری بر سرمایه اجتماعی مطالعه موردی: شهر مراغه

دوره 1، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-16

10.22034/jsc.2018.88387

میرنجف موسوی؛ حسن آهار؛ ایوب منوچهری میاندوآب؛ حدیثه قیصری