لازم به ذکر است مقالاتی که تایید شده نهایی(آماده به انتشار) می باشند، چنانچه سردبیر عدم صلاحیت چاپ مقاله ای را اعلام نمایید طبق مصوبه هیأت تحریریه، مقاله از جریان کار خارج می گردد.
بررسی ابعاد و طبقه‌بندی شاخص‌های تاب‌آوری محلات شهری در برابر سیلاب (مطالعه ی موردی؛ محلات سیاحی و عین دو شهر اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.22034/jsc.2024.388939.1689

زهرا سلطانی؛ مجید گودرزی؛ افسانه علی بخشی


اثر کارکردی فضاهای عمومی در پایداری حس تعلق مکانی (نمونه موردی: فضاهای عمومی بافت مرکزی شهر زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/jsc.2024.432435.1756

اسماعیل دویران


کارآیی رویکرد همبستگی اجتماعی امیل دورکیم بر ارتقاء کارکردهای آیینی فضاهای شهری(نمونه موردی : محور زینبیه و حسینیه اعظم تا امامزاده سیدابراهیم(ع) شهر زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1402

10.22034/jsc.2024.406791.1724

علیرضا عندلیب؛ سیده سارا مرتضوی؛ رضا احمدیان؛ مرتضی طلاچیان


تدوین سناریوهای مؤثر بر اجتماع‌پذیری فضا‎های عمومی، مطالعه موردی: پارک هوا فضا، منطقه 21 تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.22034/jsc.2024.411186.1731

مهدی سعیدی؛ غزاله گودرزی؛ مهکامه فتاحی؛ آذین عطایی


مدل سازی و تحلیل پیامدهای سناریوهای شکوفایی شهری مطالعه موردی شهر کرج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.22034/jsc.2023.429787.1751

سارا کمانگر؛ عبدالرضا رحمانی فضلی؛ ژیلا jila؛ طاها ربانی؛ ابوالفضل مشکینی


ارائه مدل چابک سازی سازمان های شهری با رویکرد توسعه مشارکت مردمی (نمونه موردی سازمان اوقاف وامور خیریه )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1403

10.22034/jsc.2024.450758.1771

علی مهدیزاده اشرفی؛ مهدی منصوری؛ احمد ودادی؛ مجید جهانگیرفرد؛ بهرام علیشیری