لازم به ذکر است مقالاتی که تایید شده نهایی(آماده به انتشار) می باشند، چنانچه سردبیر عدم صلاحیت چاپ مقاله ای را اعلام نمایید طبق مصوبه هیأت تحریریه، مقاله از جریان کار خارج می گردد.
بازآفرینی بافتهای فرسوده حاشیه رودخانه شهری ( نمونه موردی: بافت فرسوده حاشیه رودخانه آبشوران شهر کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1401

10.22034/jsc.2021.261173.1376

قاسم مطلبی؛ آزیتا بلالی اسکویی؛ یاسر شهبازی؛ محمدرضا فرحناکی


تحلیلی بر چالش‌های توسعه محلی مبتنی بر بازآفرینی اقتصاد پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401

10.22034/jsc.2021.311842.1560

زهره تاجیک؛ سید موسی پورموسوی؛ رحیم سرور


ارزیابی عوامل مؤثر بر حس تعلق به مکان با رویکرد شهر شاد (نمونه موردی: کلانشهر ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1402

10.22034/jsc.2023.375310.1672

سمیه زین العابدین زاده؛ بختیار عزت پناه؛ کریم حسین زاده دلیر


تحلیل فضایی تحقق اندیشه حق به شهر در شهرهای کوچک (مورد پژوهی: ‌شهرهای غرب استان مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.22034/jsc.2023.375853.1671

رضا سلطان ملکی؛ مسعود الهی؛ زهره داودپور


شناسایی ظرفیت‌های توسعه میان‌افزا در جهت دستیابی به رشد هوشمند شهری (نمونه موردی: منطقه یک شهر یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.22034/jsc.2021.187338.1018

کرامت اله زیاری؛ حسین فرهادی خواه؛ محمود آروین


تبیین عوامل و پیامدهای رانت بر فضاهای شهری(مطالعه موردی: شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.22034/jsc.2022.299273.1526

اکبر اصغری زمانی؛ حجت محمدی ترکمانی؛ شهریور روستایی


امکان‌سنجی مسیرهای دوچرخه‌سواری و تأثیر آن بر ایجاد شهر دوستدار دوچرخه (مورد مطالعه: جاده سلامت در شهر یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.22034/jsc.2022.328466.1595

محمد حسین سرایی؛ شهاب الدین حج فروش


تحلیل نقش قوانین و مقرات درتولید فضای شهریِ دوره معاصر با تاکید بر شهر زنجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1402

10.22034/jsc.2023.369221.1665

زهره داوودپور؛ حمیدرضا حمیدی؛ شادی پاکزاد


مدل ارزیابی و سیاست گذاری پایداری ساختار فضایی شهر شیراز بر مبنای ظرفیت تحمل شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1402

10.22034/jsc.2023.341573.1624

سیدمهدی موسی کاظمی؛ اسماعیل علی اکبری؛ حسین زمانی


تحلیل ساختاری ابعاد برنامه ریزی شهری درمانگر استرس در شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1402

10.22034/jsc.2023.345489.1631

خاطره مغانی رحیمی؛ مصطفی بهزادفر؛ سمانه جلیلی صدر آباد