دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

لازم به ذکر است مقالاتی که تایید شده نهایی(آماده به انتشار) می باشند، چنانچه سردبیر عدم صلاحیت چاپ مقاله ای را اعلام نمایید طبق مصوبه هیأت تحریریه، مقاله از جریان کار خارج می گردد.

مقاله مستخرج از رساله دکتری

تحلیل فضایی تحقق اندیشه حق به شهر در شهرهای کوچک (مورد پژوهی: ‌شهرهای غرب استان مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.22034/jsc.2023.375853.1671

رضا سلطان ملکی؛ مسعود الهی؛ زهره داودپور


علمی - پژوهشی

شناسایی ظرفیت‌های توسعه میان‌افزا در جهت دستیابی به رشد هوشمند شهری (نمونه موردی: منطقه یک شهر یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.22034/jsc.2021.187338.1018

کرامت اله زیاری؛ حسین فرهادی خواه؛ محمود آروین


مقاله مستخرج از رساله دکتری

امکان‌سنجی مسیرهای دوچرخه‌سواری و تأثیر آن بر ایجاد شهر دوستدار دوچرخه (مورد مطالعه: جاده سلامت در شهر یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.22034/jsc.2022.328466.1595

محمد حسین سرایی؛ شهاب الدین حج فروش


تحلیل نقش قوانین و مقرات درتولید فضای شهریِ دوره معاصر با تاکید بر شهر زنجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1402

10.22034/jsc.2023.369221.1665

زهره داوودپور؛ حمیدرضا حمیدی؛ شادی پاکزاد


علمی - پژوهشی

تحلیل ساختاری ابعاد برنامه ریزی شهری درمانگر استرس در شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1402

10.22034/jsc.2023.345489.1631

خاطره مغانی رحیمی؛ مصطفی بهزادفر؛ سمانه جلیلی صدر آباد


مقاله مستخرج از رساله دکتری

شناسایی عوامل پیشران در آینده پژوهی نظام برنامه ریزی مسکن ایران مطالعه موردی: شهرتهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1402

10.22034/jsc.2023.403067.1713

سروش لطفی بزازان؛ حمیدرضا صارمی؛ آرش بغدادی


علمی - پژوهشی

ارزیابی طرح‌های توسعة شهری و تبیین عوامل ناکارآمدی محتوایی و رویه‌ای آن‌ها در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

10.22034/jsc.2022.292057.1496

کیومرث حبیبی؛ احمد شیخ احمدی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

بررسی عوامل موثر بر الگوی مصرف فضاهای عمومی شهری (نمونه موردی: شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1402

10.22034/jsc.2020.245978.1304

علی صمدی؛ یعقوب موسوی؛ مصطفی ازکیا


علمی - پژوهشی

تبیین جایگاه پراکسیس در مطالعات امنیت شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

10.22034/jsc.2022.346695.1635

محمد امین پورطاهری؛ امیر حسین الهامی؛ سید یحیی صفوی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

ارائه الگوی شهر هوشمند با استفاده از استارت آپ ها نمونه موردی: منطقه 20 کلان‌شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1402

10.22034/jsc.2023.409084.1728

ابوذر اله کرمی؛ سعید کامیابی؛ محمدرضا زند مقدم