کلیدواژه‌ها = شهر بجنورد
ارزیابی آسیب‌پذیری کالبدی شهر بجنورد در مقابل زلزله با رویکرد توسعه پایدار شهری

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 149-163

10.22034/jsc.2020.249936.1318

علی غلامزاده دوآب؛ سعید کامیابی؛ زینب کرکه آبادی


تحلیل بازآفرینی شهری با تأکید بر بعد کالبدی مطالعه موردی: شهر بجنورد

دوره 3، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 93-104

10.22034/jsc.2020.223060.1220

میثم ارزمانی؛ مهدی وطن پرست؛ محمد معتمدی