نویسنده = کرامت اله زیاری
شناسایی ظرفیت‌های توسعه میان‌افزا در جهت دستیابی به رشد هوشمند شهری (نمونه موردی: منطقه یک شهر یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.22034/jsc.2021.187338.1018

کرامت اله زیاری؛ حسین فرهادی خواه؛ محمود آروین


تحلیل توزیع فضایی مراکز خدمات بهداشتی درمانی مطالعه موردی: شهر اراک

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 89-109

10.22034/jsc.2021.250675.1324

نگین سرایدار؛ نوید سعیدی رضوانی؛ کرامت اله زیاری


تبیین الگوهای رفتار جمعی و تأثیر آن بر رشد و شکوفایی کودکان در فضاهای عمومی کلان‌شهر مشهد

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 99-115

10.22034/jsc.2022.197104.1088

حجت حاتمی نژاد؛ حسین حاتمی نژاد؛ کرامت اله زیاری؛ احمد پوراحمد


تبیین راهبردهای افزایش تاب‌آوری کالبدی در برابر سیلاب مطالعه موردی: رودخانه چشمه کیله شهر تنکابن

دوره 3، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 89-105

10.22034/jsc.2019.186626.1014

کرامت الله زیاری؛ مرضیه ابراهیمی پور؛ محمدرضا پورجعفر؛ اسماعیل صالحی


سنجش و ارزیابی زیست پذیری محلات شهری مطالعه موردی: منطقه 15 کلان‌شهر تهران

دوره 2، شماره 3، آبان 1398، صفحه 41-58

10.22034/jsc.2019.195019.1073

زهرا سالاری مقدم؛ کرامت اله زیاری؛ حسین حاتمی نژاد