نویسنده = سعید زنگنه شهرکی
سنجش میزان انطباق محلات شهری با اصول رشد هوشمند شهری مطالعه موردی: شهر مشهد

دوره 5، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 27-51

10.22034/jsc.2022.284684.1463

سعید زنگنه شهرکی؛ محسن عباس نژاد جلوگیر؛ محمد جوشن‌پور؛ حسین عظمتی


تحلیل فضایی سرزندگی در فضاهای شهری مطالعه موردی پیاده‌راه 17 شهریور تهران

دوره 2، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 107-124

10.22034/jsc.2019.93707

مصطفی صفایی رینه؛ احمد پوراحمد؛ سعید زنگنه شهرکی


تبیین الگوی مطلوب شهر خلاق برای کلان‌شهر تهران

دوره 1، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 123-137

10.22034/jsc.2019.91946

سعید زنگنه شهرکی؛ باقر فتوحی مهربانی