تعداد مقالات: 41
2. تحلیل اثرات رشد پراکنده رویی شهری بر سرمایه اجتماعی مطالعه موردی: شهر مراغه

دوره 1، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-16

میرنجف موسوی؛ حسن آهار؛ ایوب منوچهری میاندوآب؛ حدیثه قیصری


3. ارزیابی الگوی پراکنش پارک های شهری مطالعۀ موردی: منطقۀ سه شهر اهواز

دوره 1، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-18

سحر حسن پور؛ عبدالنبی شریفی


5. فهرست فارسی

دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 0-0


7. ارزیابی ویژگی‌های شهر پایدار از منظر حکمت اسلامی مطالعه موردی: شهر زنجان

دوره 1، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 17-30

ولی‌الله ربیعی فر؛ مرتضی شجاری


8. تأثیر چشم‌اندازهای شهری بر سلامت روان شهروندان مطالعه موردی: مناطق 2 و 9 شهر تهران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 17-33

احمد پوراحمد؛ ابراهیم فرهادی؛ رامین قربانی؛ عباس درودی نیا


9. ارزیابی سطح پایداری اجتماعی در بافت‌های تاریخی شهری مطالعه موردی: شهر اردبیل

دوره 1، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 19-36

جواد جوان مجیدی؛ محمد مسعود؛ قاسم مطلبی


12. سنجش و ارزیابی میزان زیست پذیری سکونتگاه‌های شهری مناطق مرزی مطالعه موردی: تربت‌جام

دوره 1، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 31-46

مهدی زنگنه؛ عاطفه خاوری؛ طیبه بنی اسد


13. بررسی و تحلیل مشارکت شهروندی و رابطه آن با تکالیف و رضایتمندی شهروندان در شهر جدید گلبهار (با تأکید بر مشارکت در کاربری اراضی)

دوره 1، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 35-49

فرانک سیف‌الدینی؛ رمضانعلی نادری مایوان؛ محمد احمدی؛ مهلا زارعی


16. سنجش شاخص‌های توسعه پایدار در جهت شکل‌گیری توسعه پایدار محله‌ای در شهر مهاباد

دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 27-40

ادریس پروزن؛ زینب کرکه آبادی؛ عباس ارغان


19. ارزیابی و رتبه‌بندی توزیع خدمات شهری در سکونتگاه‌های غیررسمی مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز

دوره 1، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 57-71

هادی حکیمی؛ نسرین الهامی؛ مهدیه پورحسینی


20. تبیین مسائل حکمروایی شهری در سناریوهای آینده کلان‌شهر تهران مبتنی بر رویکرد تبدیل سناریوهای کیفی به کمی

دوره 2، شماره 1، بهار 1398، صفحه 45-62

طاها ربانی؛ ابوالفضل مشکینی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مجتبی رفیعیان


شماره‌های پیشین نشریه