کلیدواژه‌ها = زیست‌پذیری
ارزیابی و سنجش زیست‌پذیری شهری در کلان‌شهر اهواز

دوره 2، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 1-17

10.22034/jsc.2019.197229.1090

محمد رحیم رهنما؛ محمد قنبری؛ سمیه محمدی حمیدی؛ سید مصطفی حسینی