کلیدواژه‌ها = تصویر شهری
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر جایگاه مؤلفه‌های برند شهری مطالعه موردی: شهر مراغه

دوره 3، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 63-76

10.22034/jsc.2020.202425.1127

منیژه لاله پور؛ پروانه امیرحسینی