کلیدواژه‌ها = شهر تبریز
تعداد مقالات: 2
1. تبیین اثرات حکمروایی مطلوب شهری بر تاب آوری اجتماعی شهروندان در برابر اپیدمی کووید-19 (مطالعه موردی: شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1399

10.22034/jsc.2020.241003.1282

محمدتقی حیدری؛ زهرا رسول زاده؛ میلاد حسنعلی زاده؛ مرتضی نصرتی هشی


2. ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر میزان شادی شهروندان در فضاهای عمومی شهر تبریز

دوره 3، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 115-132

10.22034/jsc.2020.235573.1260

سئودا محمدی دلبند؛ آرش ثقفی اصل؛ داریوش ستارزاده؛ مهسا فرامرزی اصل