کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی ساختاری تفسیری
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل ساختاری-تفسیری (ISM) عوامل مؤثر بر ایجاد امنیت پایدار شهروندی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 111-125

10.22034/jsc.2020.197702.1097

هادی سیفی فرزاد؛ زهرا احمدی پور؛ محمد رضا حافظ نیا؛ محسن مرادیان