کلیدواژه‌ها = پایداری
تعداد مقالات: 2
1. برنامه‌ریزی راهبردی توسعه پایدار شهر جدید اندیشه

دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 57-75

طاهر پریزادی؛ لیلا بیگدلی


2. بررسی و ارزیابی اصول و معیارهای تاب‌آوری در پایداری باغات شهری مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری تهران

دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 107-128

شهربانو گلچوبی دیوا؛ اسماعیل صالحی؛ سعید کریمی


شماره‌های پیشین نشریه