کلیدواژه‌ها = زیست پذیری
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه زیست پذیری بافت های فرسوده و تاریخی محلات منطقه 12 شهر تهران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1399

10.22034/jsc.2020.210506.1160

محمد چشمی؛ آمنه حقزاد؛ مهرداد رمضانی پور؛ لیلا ابراهیمی


2. سنجش و ارزیابی زیست پذیری محلات شهری مطالعه موردی: منطقه 15 کلان‌شهر تهران

دوره 2، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 41-58

10.22034/jsc.2019.195019.1073

زهرا سالاری مقدم؛ کرامت اله زیاری؛ حسین حاتمی نژاد


3. ارزیابی زیست پذیری در بافت‌های فرسوده شهری مطالعه موردی: منطقه یک شهر قزوین

دوره 2، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 59-78

10.22034/jsc.2019.195007.1072

مرضیه طالشی انبوهی؛ اسماعیل آقائی زاده؛ مریم جعفری مهرآبادی