نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر همه‌گیریCOVID-19 بر ویژگی‌های کالبدی- رفتاری فضاهای عمومی با تأکید بر تاب‌آوری شهر (نمونه موردی: شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1399

10.22034/jsc.2020.245885.1303

الهام کاویانی؛ خسرو افضلیان؛ محمد خسرو صحاف