نویسنده = ���������� �������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. سنجش شاخص‌های توسعه در پایداری نواحی شهری (مطالعه موردی: شهر ایلام)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1400

10.22034/jsc.2021.263247.1380

فاطمه میرزابیگی؛ حسین مجتبی زاده خانقاهی؛ رحیم سرور