نویسنده = ������������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین اثرات حکمروایی مطلوب شهری بر تاب آوری اجتماعی شهروندان در برابر اپیدمی کووید-19 (مطالعه موردی: شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1399

10.22034/jsc.2020.241003.1282

محمدتقی حیدری؛ زهرا رسول زاده؛ میلاد حسنعلی زاده؛ مرتضی نصرتی هشی