نویسنده = صفر قائد رحمتی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل شاخص‌های فقر شهری در سکونتگاه‌های غیررسمی، مطالعه منطقه 14 شهراصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

10.22034/jsc.2021.239143.1278

احمد خادم الحسینی؛ مهرداد محلوجی؛ حمید صابری؛ صفر قائد رحمتی


2. تحلیل ظرفیت نهادی مدیریت محلی جهت حکمروایی خوب زمین شهری در ایران

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 15-31

10.22034/jsc.2021.270240.1403

ابوالفضل مشکینی؛ سپیده پذیرا؛ صفر قائد رحمتی