نویسنده = ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی حکمروایی خوب در پایداری محله‌های شهری پیرانشهر

دوره 1، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 109-128

10.22034/jsc.2018.89876

ابراهیم شریف زاده اقدم؛ عبدالله شیخی؛ محمد اجزاء شکوهی