نویسنده = عباس ارغان
تعداد مقالات: 1
1. سنجش شاخص‌های توسعه پایدار در جهت شکل‌گیری توسعه پایدار محله‌ای در شهر مهاباد

دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 27-40

ادریس پروزن؛ زینب کرکه آبادی؛ عباس ارغان


شماره‌های پیشین نشریه