نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 3
1. تبیین راهبردهای افزایش تاب‌آوری کالبدی در برابر سیلاب مطالعه موردی: رودخانه چشمه کیله شهر تنکابن

دوره 3، شماره 1، بهار 1399، صفحه 89-105

10.22034/jsc.2019.186626.1014

کرامت الله زیاری؛ مرضیه ابراهیمی پور؛ محمدرضا پورجعفر؛ اسماعیل صالحی


2. ارزیابی عدالت محیط‌ زیست شهری مبتنی بر توزیع فضایی خدمات اکوسیستم گردشگری مطالعه موردی: کلانشهر تهران

دوره 2، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 35-52

10.22034/jsc.2019.187461.1020

ساره قربانی؛ اسماعیل صالحی؛ شهرزاد فریادی؛ حمید رضا جعفری