نویسنده = الهام ناظمی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مؤلفه‌های برند سازی شهری با تأکید بر مدیریت صنعت برند سازی شهر زنجان

دوره 4، شماره 4، دی 1400، صفحه 73-86

10.22034/jsc.2021.288596.1480

صالح قربانی؛ الهام ناظمی؛ امیر گندمکار؛ زینب طالبی